Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Άρης Καπλανίδης – Ηλίας Ρουμελιώτης, animators

Ημερομηνίες διεξαγωγής εργαστηρίου: 3 -7 Απριλίου του 2023

Σχολική μονάδα: 3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω

Ομάδα υπεύθυνων εκπαιδευτικών: Κωνσταντίνα Τσιώρου, Βασιλική Γεωργακοπούλου, Αμαλία Αναγνωστοπούλου, Ανδρέας Χατζημηνάς

Διευθυντής σχολείου: Ανδρέας Χατζημηνάς