Υπεύθυνος εργαστηρίου: Νίκος Αναγνωστόπουλος, σκηνοθέτης

Ημερομηνίες διεξαγωγής εργαστηρίου: 3 έως και 7 Απριλίου 2023

Σχολική μονάδα: 3ο ΓΕΛ Καλλιθέας

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Πηνελόπη Τσαλίκουσου

Διευθυντής σχολείου: Τριαντάφυλλος Πετρίδης