ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙ.ΝΕ.Τ.Ε. – ΕΛΛΗ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙ.ΝΕ.Τ.Ε. – ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΡΕΣ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΚΙΚΗ ΣΑΚΚΑ