Κινηματογραφικά εργαστήρια ιστορικού ντοκιμαντέρ στο σχολείο και η συμβολή τους στη διδακτική της ιστορίας – Κώστας Κορρές

«Ο Λέων των Κυθήρων»: Από το Μουσείο στην οθόνη – Εύη Πίνη