Υπεύθυνος εργαστηρίου: Νίκος Αναγνωστόπουλος, σκηνοθέτης

Ημερομηνίες διεξαγωγής εργαστηρίου: Μάρτιος – Απρίλιος 2023

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μπένος Στυλιανός, Παναγιώτης Καλικαντής, Ανθούλα Λουκοπούλου

Διευθυντής σχολείου: Μπένος Στυλιανός