Ιστορία και Κινηματογράφος: μια σχέση διαχρονική και πολυδύναμη – Έλλη Λεμονίδου

Η γοητεία και οι κίνδυνοι της αξιοποίησης κινηματογραφικού υλικού στην τάξη: προδιαγραφές, προετοιμασία και παιδαγωγική ετοιμότητα – Βασιλική Σακκά

Football Makes History – Engaging with local football stories to promote historical thinking / Το ποδόσφαιρο δημιουργεί Ιστορία – Πως η ενασχόληση με την τοπική ιστορία του ποδοσφαίρου προωθεί την ιστορική σκέψη – Alice Modena