Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • Αβδελά  Ε. – Ψαρρά  Α. (επιμ), Σιωπηρές ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση. Αλεξάνδρεια , Αθήνα: 1997
 • Αβδελά  Ε., «Ιστορία του φύλου στην Ελλάδα: από τη διαταραχή στην ενσωμάτωση;» ανακοίνωση στο Συνέδριο Το φύλο, τόπος συνάντησης των επιστημών: ένας πρώτος ελληνικός απολογισμός. Μυτιλήνη : Πανεπιστήμιο Αιγαίου , Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας , Μυτιλήνη, 11-12.10.2003
 • Αλεξάκη  Ε., «Η τέχνη ως ιστορία, ως καθημερινότητα και ως μνήμη: Αντιμνημειακές καλλιτεχνικές πρακτικές μνημόνευσης και επεξεργασίας του επώδυνου ιστορικού παρελθόντος. Το παράδειγμα των Τόπων της μνήμης, Βερολίνο, 1993», στο Γ. Κόκκινος, Π. Γατσωτής (επιμ.), Για μια σφαιρική και πολυδιάστατη ιστορική εκπαίδευση, Πεδίο, Αθήνα 2020, σ. 386-421
 • Ανδρέου, Α. – Κακουριώτης, Σ. – Κόκκινος, Γ. – Λεμονίδου, Έ. – Παπανδρέου, Ζ. – Πασχαλούδη, Ε. (επιμ.), Η Δημόσια Ιστορία στην Ελλάδα. Χρήσεις και καταχρήσεις της Ιστορίας, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2015
 • Ανδρίτσος Γ., «Η λογοκρισία στον ελληνικό κινηματογράφο (1945-1974) στο Πηνελόπη Πετσίνη& Δημήτρης Χριστόπουλος (επιμ.) Η λογοκρισία στην Ελλάδα, Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ,  Αθήνα 2016, σ. 35-42
 • Ανδρίτσος Γ., Κινηματογράφος και Ιστορία. Η Κατοχή και η Αντίσταση στις ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από το 1945 μέχρι το 1981, ΚΨΜ, Αθήνα 2020, 82-83. Αθήνα 2016
 • Βακαλούδη Α., Εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδακτική της Ιστορίας, Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2014\
 • Βερβενιώτη Τ. – Χρονοπούλου Γ., Προφορική Ιστορία και Σχολικό Πρόγραμμα, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής στο http://epi.uth.gr/
 • Βλαχάκη Μ – Παππά Ά. – Σαουλίδου Ε. – Σιδηρόπουλος Δ., «Προφορική Ιστορία: Ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης»: Παιδαγωγικοί σκοποί, εκπαιδευτικά αποτελέσματα και προοπτικές, Τοπικό Θεματικό Δίκτυο της 3ης Περιφέρειας Π.Ε Νομού Θεσσαλονίκης, Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, τχ. 36/2018, σ. 41-58, http://periodiko.inpatra.gr/issue/issue36
 • Βλαχάκη Μ., «Η επίδραση των ιστοριών ζωής στον μετασχηματισμό των αντιλήψεων  παιδιών του Δημοτικού για τους μετανάστες»,  Museumedu 3 / June 2016, σ. 73-100
 • Βλαχάκη Μ., Μουσεία, προφορική ιστορία και διαπολιτισμική αγωγή: η χρήση των ιστοριών ζωής στο μουσειακό περιβάλλον για την προσέγγιση της σύγχρονης μετανάστευσης από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2014, στο https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/41664#page/1/mode/2up
 • Barton Κ., “Agency, choice and historical action: how history teaching can help students think about democratic decision making”, Citizenship Teaching and Learning, Vol 7, 2, 2012, 131-142, doi: 10.1386/ctl.7.2.131_1
 • Bloch Μ., Απολογία για την Ιστορία. Το επάγγελμα του Ιστορικού (μτφρ. Κ. Γαργανάκης), Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 1994
 • Breschand J., Ντοκιμαντέρ, η άλλη όψη του κινηματογράφου, (μτφ. Δ. Θυμιοπούλου), Πατάκης. Αθήνα 2006
 • Buckingham D., Εκπαίδευση στα ΜΜΕ, (μτφ. Ι. Σκαρβέλη), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2008.
 • Burke  P.,  Αυτοψία, Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών, (μτφ. Α. Ανδρέου), Μεταίχμιο, Αθήνα 2003.
 • Γαβριλάκη Ει., «Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου», στο: Χ. Στρατιδάκης, (επιμ.), Πρακτικά της ημερίδας «Τα Μουσεία του Ρεθύμνου και η εκπαιδευτική τους προσφορά» (Ρέθυμνο, 15 Μαΐου 1996), Ρέθυμνο: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Σειρά: Μουσεία 2), 1996, 18-20
 • Γαβριλάκη Ει., Φάκελοι για τον Εκπαιδευτικό: μία προσπάθεια επιμόρφωσης με στόχο την ανεξάρτητη προσέγγιση των εκθεμάτων στα Αρχαιολογικά Μουσεία Χανίων και Ρεθύμνου, στο: Β. Οικονομίδης, (επιμ.), Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις (Ρέθυμνο, 22-23 Μαΐου 2009), Αθήνα: Πεδίο 2011, 1.101-1.108.
 • Γατσωτής Π., Δεξιότητες, προγράμματα σπουδών και εναλλακτικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη ιστορική εκπαίδευση, Αθήνα 2020.
 • Γατσωτής Π., Ιστορική εκπαίδευση και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 2021, στο https://independent.academia.edu/ptgs
 • Γατσωτής Π., Διδακτικές προσεγγίσεις του Ολοκαυτώματος με την αξιοποίηση έργων τέχνης, 2017,στο https://independent.academia.edu/ptgs
 • Chansel D., Europe on screen-cinema and the teaching of history, Council of Europe Publishing, Strasburg 2001. 
 • Chapman Ar. (ed.), Knowing History in Schools. Powerful Knowledge and the Powers of Knowledge, UCL Press, London 2021
 • Chauvin T., Public History. A Textbook of Practice, Routledge, New York, and London 2016
 • Christodoulidou N., «Oral History as an effective pedagogical practice in high school: Two examples of inspiration and engagement», Oral History Education, Winter 2016, σ. 118-127. 
 • Council of Europe, Quality History Education in the 21st Century. Principles and Guidelines, Strasbourg 2018 
 • Δημητρίου Σ., Ο κινηματογράφος σήμερα. Ανθρωπολογικές, πολιτικές και σημειωτικές διαστάσεις,  Σαββάλας, Αθήνα 2011
 • Δεκατρή I., «Η Ελλάδα στον Πόλεμο και στην Κατοχή: Αθέατες όψεις και καθημερινή ζωή – Μια διδακτική πρόταση», Γ. Κόκκινος, Π. Γατσωτής (επιμ.), Για μια σφαιρική και πολυδιάστατη ιστορική εκπαίδευση. Θεωρητικός σχεδιασμός, εννοιολογικός οπλισμός, περιβάλλοντα μάθησης, σχέδια εργασίας. Πεδίο, Αθήνα 2020, σ. 349-385.
 • Δεκατρή Ι., «“Όλα τα μάτια στραμμένα στο Χαϊδάρι”. Το στρατόπεδο Χαϊδαρίου και το προσκλητήριο της εκτέλεσης των 200 κρατουμένων την 1η Μάη 1944. Μια διδακτική προσέγγιση μέσα από προφορικές μαρτυρίες και πολυτροπικές πηγές». Educationext, 5, 2021, σ. 87-99
 • Δεκατρή Ι. Διδακτικά Σενάρια: «Στρατόπεδα Συγκέντρωσης και Καταναγκαστικής Εργασίας στην Ευρώπη του Γ΄ Ράιχ» και «Καθημερινή Ζωή/ Πείνα στην Κατοχή» στο Πρόγραμμα «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα» -Εκπαιδευτική Πλατφόρμα: https://ekpaidevsi.occupation-memories.org/Τελευταία ενημέρωση: 15.07.2020
 • Δεκατρή Ι., Μουσειακή Αγωγή και Σχολείο. Η αξιοποίηση του Μουσείου στα πολιτιστικά προγράμματαστο https://www.academia.edu/IOANNA DEKATRI
 • Φωτεινάκης, Κ. – Δεκατρή, Ι. –  Φραγκουλάκη, Μ. (Επιμ.). Μπλοκ στη λήθη του ναζισμού: Θεατρικές εικόνες σκλαβιάς και λευτεριάς του Ρενάτο Μόρντο για το Μπλοκ 15. Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης, Χαϊδάρι 2022.
 • Δεκατρή, Ι. – Ανθοπούλου, Σ., Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας για την Επανάσταση του 1821. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό .  Συλλογικό ηλεκτρονικό έγγραφο,  Ίδρυμα Λαμπράκη, Αθήνα2021, στο https://www.aheg.gr/Διδακτικές Προτάσεις
 • Δεκατρή, Ι. «Η αξιοποίηση της “δύσκολης”  Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τη διδασκαλία των αξιών της Δημοκρατίας και του Ανθρωπισμού στο Σχολείο και στην Κοινωνία»: Ημερίδα «Ιστορία – Περιβάλλον – Πολιτισμός και Βιώσιμη ανάπτυξη στη Δυτική Αθήνα – Αττική»,  Αιγάλεω, 8-12-2018, στο https://www.academia.edu/IOANNA DEKATRI
 • Δεκατρή Ι. «Η συμβολή του σχολείου στη διαμόρφωση δημοκρατικών συνειδήσεων», στο Γεωργιάδου, Α. Δεμερτζή, Β. (επιμ.) Ναζισμός: Το ολοκαύτωμα των αξιών, Ρόδον Εκδοτική, Αθήνα 2017 
 • Δεκατρή Ι. «Η συμβολή του Μουσείου στη διδασκαλία της Ιστορίας», στο Βλαχογιάννη Α. (επιμ.) Διδακτικές προσεγγίσεις στα φιλολογικά μαθήματα. Θεωρία και Πράξη, Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, Αθήνα2006, σ.186-197, και στο: https://minedu.academia.edu/IOANNADEKATRI
 • Dean D. – Wojdon, J., «Public History and History Didactics: A Conversation», Public History Weekly 5, 9, 2017, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2017-8656 
 • Demantowsky, Marko (ed.), Public History and School, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston 2018
 • Donelly D., “Filmic Pedagogies in the Teaching of History: Research on and Recommendations for Using Video in the Classroom”, International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 14 (1), 2016, σ. 113-123
 • Εξερτζόγλου X.,  Η Δημόσια Ιστορία. Μια Εισαγωγή, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2020
 • Ercikan K. – Seixas P. (eds), New Directions in Assessing Historical Thinking, Routledge Taylor and Francis Group, New York, London 2015
 • Erll A., “Literature, Film, and the Mediality of Cultural Memory”, στο: A. Erll – A. Nünning (επιμ.), A Companion to Cultural Memory Studies, De Gruyter, Berlin 2010 
 • Hoskins A., «New Memory. Mediating History», Historical Journal of Film, Radio and Television, Vol.21, No.4, Oct 2001, p. 333-346. 
 • Φερρό Μ., Κινηματογράφος και ιστορία, (μτφ. Π. Μαρκέτου), Μεταίχμιο, Αθήνα 2002.
 • Θεοδοσίου N., Όταν ο κινηματογράφος πήγε σχολείο και γύρισε με κλάματα, Έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, Αθήνα 2022
 • Θεοδοσίου Ν., Ο μετανάστης κινηματογράφος, εκδ. Νεανικό Πλάνο, Αθήνα 2003.
 • Θεοδοσίου Ν. (επιμ.), Εικόνας μεταχειρίζου, ώ διαδάσκαλε!-Κείμενα του Κωστή Παλαμά για τον κινηματογράφο και την εκπαίδευση,  Έκδοση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, Αθήνα 2018.
 • Hartog F., Καθεστώτα ιστορικότητας. Παροντισμός και εμπειρίες του χρόνου, (μτφ. Δ. Κουσουρής), Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2014.
 • Haydn T., «History Teaching and ICT», στο Davies I. (eds.), Debates in History Teaching, Routledge, New York 2011
 • Higso, Α., «The Concept of National Cinema», στο Α. Williams (eds), Film and Nationalism, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, London 2002
 • Hobsbawm E., Η Εποχή των Άκρων. Ο σύντομος 20ός αιώνας 1914-1991, (μτφ. Β. Καπετανγιάννης),  Θεμέλιο, Αθήνα 2010.
 • Hοbsbawm E. – Ranger T. (eds), H επινόηση της παράδοσης. (μτφ. Θ. Αθανασίου), Θεμέλιο, Αθήνα 2004
 • Hobsbawm Ε. , Έθνη και εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα. Πρόγραμμα, μύθος, πραγματικότητα, (μτφ. Χ. Νάντρις), Καρδαμίτσας, Αθήνα 1994
 • Husbands C., Τι σημαίνει διδασκαλία της Ιστορίας. Γλώσσα, Ιδέες και Νοήματα, (μτφ. Α. Λυκούργος), Μεταίχμιο, Αθήνα 2000
 • Jeyne, W., “Fake History” is more Dangerous than “Fake News”, Public Discourse, May 15, 2017.
 • Kaes Α., «History and Film: Memory in the Age of Electronic Dissemination», History and Memory 2 (Fall 1990), pp. 110-129.
 • Shapiro A.L.  «Whose History Is It Anyway? », History and Theory. Studies in the Philosophy of History, Vol. 36 n. 4, Theme Issue 36: Producing the Past: Making Histories Inside and Outside the Academy (Dec. 1997), pp.1-3.
 • Καρακώστα Δ. Κ., Ψηφιακή Εποχή και Ιστορία: Η αξιοποίηση του ιστορικού ντοκιμαντέρ στη σχολική και την ακαδημαϊκή διδασκαλία, Μεταπτυχιακή Εργασία, ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Τμήμα Ιστορίας και Τμήμα Πληροφορικής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορική Έρευνα Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες», Κέρκυρα 2020
 • Κασβίκης Κ. – Ανδρέου Α., «Περιβάλλοντα ιστορικής εκπαίδευσης εκτός σχολείου: αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία και «τόποι» πολιτισμικής αναφοράς», στο Ν. Νικονάνου – Κ. Κασβίκης (επιμ.), Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο. Εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος, Πατάκης, Αθήνα 2008, σ. 126-127.
 • Κιμουρτζής Π. Γ., «Μάθηση: λέξεις και εικόνες», στο: Π.Γ. Κιμουρτζής (επιμ.), CineScience. Ο κινηματογράφος στον φακό της επιστήμης, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2013
 • Κόκκινος Γ. – Ε. Αλεξάκη –Κ. Σακκή (επιμ.), Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2002.
 • Κόκκινος Γ.- Γατσωτής Π. (επιμ.), Για μια σφαιρική και πολυδιάστατη ιστορική εκπαίδευση, Αθήνα: Πεδίο 2020
 • Κόκκινος Γ., «Ο φασισμός, ο εθνικοσοσιαλισμός και το Ολοκαύτωμα στη δημόσια σφαίρα και τον κινηματογράφο. Ενδεικτικές περιπτώσεις», στο: Κιμουρτζής, Π. Γ. (επιμ.), CineScience. Ο κινηματογράφος στον φακό της επιστήμης, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2013
 • Kokkinos, G. – Kimourtzis, P.- Lemonidou, E. – Gatsotis, P. – Trantas, P., «The Difficult Relationship between the History of the Present and the School History in Greece. Cinema as a “Deus ex Machina”? Results arising from research with students», International Journal of History Teaching Learning and Research, v. 12.1 (December 2013), 28-58.
 • Κόκκινος, Γ., Θεωρητικά ζητήματα ανάλυσης ιστορικών πηγών στο Αγγελάκος, Κ. – Κόκκινος, Γ. (επιμ.), Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία της Ιστορίας με τη χρήση πηγών, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, σ. 57-79
 • Κόκκινος Γ., Επιστήμη, ιδεολογία, ταυτότητα. Το μάθημα της Ιστορίας στον αστερισμό της υπερεθνικότητας και της παγκοσμιοποίησης, Μεταίχμιο, Αθήνα 2003
 • Κόκκινος Γ.  – Μαυροσκούφης Δ -, Γατσωτής Π. – Λεμονίδου Έ., Τα συγκρουσιακά θέματα στη διδασκαλία της Ιστορίας,  Νοόγραμμα, Αθήνα 2010
 • Κομνηνού, Μ., «Η ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο», Τα Ιστορικά, (1988),  τ.5 τχ.8, σ. 164-171.
 • Korres K. – Kokkinos G., ‘Historical Culture in Museums: The Representations of the First World War in the “Historial de la Grande Guerre” Museum of France & in the Imperial War Museum of London’, The International Journal of Historical Teaching, Learning and Research, Vol. 13.2, (Spring/Summer 2016), Issue 1, pp. 43-57, History Educators International Research Network [HEIRNET].
 • Κορρές, Κ., «Άτυπη ιστορική εκπαίδευση σε μουσεία: Αναπαραστάσεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο μουσείο Historial de la Grande Guerre της Γαλλίας» Στο ηλεκτρονικό περιοδικό του Εργαστηρίου Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Museumedu», τευχ. 3, (Ιούνιος 2016), σ. 13-48.
 • Κορρές Κ., «Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τραυματικές μνήμες του 20ού αιώνα με πλαίσιο αναφοράς το νεοσύστατο μουσείο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας», στο Κόκκινος Γ. – Γατσωτής Π. (επιμ.), Για μια Σφαιρική και Πολυδιάστατη Ιστορική Εκπαίδευση,  Πεδίο, Αθήνα 2020, σ. 422-446.
 • Korres K., “Memento Park”: An Ironic Graveyard of the Socialist Monuments in Budapest, Hungary. A Semiotic Analysis investigating the Post-1989 Meaning of the Statue Park based on Public History, Memory Politics, Identity and Visual Issues.” In a volume on Political Monuments from the 20th to the 21st century, Association of Greek Art Historians – Hellenic Ministry of Culture, Athens 2022.
 • Κουσερή Γ., «Έκφραση Ιστορικής Σκέψης στο Σχολείο και το Μουσείο», Νέα Παιδεία, τ. 162, 2017, σ.115-138
 • Κουσερή Γ.  – Κασβίκης Κ., «Η αρχαιολογία και τα μουσεία στα νέα προγράμματα σπουδών», στο Τρ. Πετρίδης- Β. Σακκά (επιμ.), Πρακτικά Διημερίδας  “Η Κλειώ πάει σχολείο. Η διδακτική της Ιστορίας και η δημόσια παιδαγωγική”, (9-10 Νοεμβρίου 2018), Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Αθήνα 2020, σ. 151-172
 • Κουσερή Γ., «Μελετώντας αρχαιολογικά κατάλοιπα στο σχολείο και το μουσείο: Δυνατότητες και περιορισμοί», Museumedu 3, Μουσεία και Εκπαίδευση: Ερευνητικές προσεγγίσεις, 2016, σ. 123-148
 • Körber A., “Transcultural history education and competence: Emergence of a concept in German history education”, History Education Research Journal, 15.2 (2018), σ. 276–291.
 • Λαμπρινός, Φ., Ισχύς μου η αγάπη του φακού. Τα κινηματογραφικά επίκαιρα ως τεκμήρια της Ιστορίας (1895-1945), Καστανιώτης, Αθήνα 2005
 • Lambrinos N. – Asiklari F., «The Introduction of GIS and GPS through Local History Teaching in Primary School», European Association of Geographers, 5 (1) (2014), σ. 32-47.
 • Lazer S., “A Large-Scale Assessment of Historical Knowledge and Reasoning: NAEP U.S. History Assessment”, στο K. Ercikan –P.  Seixas (eds.), New Directions in Assessing Historical Thinking, Routledge Taylor & Francis Group, New York, London 2015, σ. 145-158.
 • LeGoff J., Ιστορία και μνήμη, (μτφ. Γ. Κουμπουρλής), Νεφέλη, Αθήνα 1998
 • Λεμονίδου  Έ., «Εθνική ταυτότητα και κινηματογράφος στη μεταπολεμική Γαλλία», στο: Π.Γ. Κιμουρτζής (επιμ.), CineScience. Ο κινηματογράφος στον φακό της επιστήμης, Gutenberg, Αθήνα 2013.
 • Λεμονίδου Έ., «Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: ιστοριογραφία, δημόσια ιστορία και ιστορική εκπαίδευση», στο: Α. Παληκίδης (επιμ.), Κριτικές προσεγγίσεις του ναζιστικού φαινομένου. Από την ιστοριογραφία και την πολιτική θεωρία στη σχολική ιστορική μάθηση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2013.
 • Lemonidou E., «World War II and the Greek Civil War in Cinema», στο: P. Tame – D. Jeannerod, M. (eds.), Mnemosyne and Mars: Artistic and Cultural Representations of Twentieth-century Europe at War, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2013, σ. 219-239.
 • Λεμονίδου Έ., Η ιστορία στη μεγάλη οθόνη. Ιστορία, κινηματογράφος και εθνικές ταυτότητες, Ταξιδευτής, Αθήνα 2017.
 • Λεμονίδου Έ., «Ιχνηλατώντας τη μνήμη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου: από τη μεγάλη οθόνη στη σχολική αίθουσα», στο: Γ. Κόκκινος – Π. Γατσωτής (επιμ.), Για μια σφαιρική και πολυδιάστατη ιστορική εκπαίδευση, Πεδίο, Αθήνα 2020, σ. 332-348.
 • Λεμονίδου Έ., «Αναπαραστάσεις του παρελθόντος: Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στη διδασκαλία της Ιστορίας», στο: Η Κλειώ πάει σχολείο Ι. Η διδασκαλία της ιστορίας και η δημόσια παιδαγωγική, Πρακτικά Διημερίδας 9-10 Νοεμβρίου 2018, Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Αθήνα 2020, σ. 103-135.
 • Λεμονίδου Έ. – Δεκατρή Ι., «Οι «άλλοι» πεσόντες Διδάσκοντας τον Μεγάλο Πόλεμο μέσα από ένα αντιηρωικό παράδειγμα – Εργαστήριο 1» στο Ι. Δεκατρή – Β. Σακκά (επιμ.),Ο Μεγάλος Πόλεμος. Πρακτικά Ημερίδας, Ο.Ι.Ε.Ε., Αθήνα 2020, σ. 61-93 https://aheggr.files.wordpress.com/2020/12/oiee-o-megalos-polemos.pdf
 • Λεμονίδου Έ., «Προσεγγίζοντας την ιστορία μέσα από τη μεγάλη οθόνη: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη σχέση ιστορίας και κινηματογράφου», στο: Π. Γ. Κιμουρτζής – Γ. Κόκκινος – Σ. Ηλιάδου-Τάχου – Γ. Μπέτσας (επιμ.), Η Εκπαίδευση του Νέου Ελληνισμού (18ος-20ος αι.) και η Ιστορική Εκπαίδευση. Κείμενα αφιερωμένα στον Δαυίδ Αντωνίου, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2022, σ. 317-337. 
 • Λιάκος Α., Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία, Πόλις, Αθήνα 2007.
 • Λιάκος Α., Ο ελληνικός 20ος αιώνας, Πόλις , Αθήνα 2019.
 • Lindquist D.H.,“Avoiding the Complex History, Simple Answer Syndrome: A Lesson Plan for Providing Depth and Analysis in the High School History Classroom”, The History Teacher, 45, no. 3, 2012, σ. 405–420, http://www.jstor.org/stable/23265895
 • Llewellyn Κ. – Ng-A-Fook, Ν., «Introduction. Oral History Education for Twenty First Century Schooling», Kristina R. Llewellyn – Nicholas Ng-A-Fook (eds.), Oral History and Education, Theories, Dilemmas and Practices, Palgrave Studies in Oral History, Palgrave, New York 2017, 1-14.
 • Μανθούλης Ρ., Σκιές πάνω στον άσπρο τοίχο, Ο κινηματογράφος και οι κατασκευές του. Έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, Αθήνα 2020.
 • Marcus A. S. – Mertzger S. A.- Paxton R. J – Stoddard J. D., Teaching History with Film. Strategies for Secondary Social Studies, Routledge, New York, London 2018.
 • Martin D., «Teaching, Learning and Understanding of Public History in Schools as Challenge for Students and Teachers», Mario Demantowsky (ed.), Public History and Schools, De Gruyter, Berlin/Boston 2018, σ. 84-94
 • Μαυρομμάτη  Μ., «Η χρήση του κινηματογράφου στο μάθημα της ιστορίας στην Ελλάδα», Νέος Παιδαγωγός, τ. 23, Μάρτιος 2021, 363-375.
 • Μαυρομμάτη Μ., «Διδασκαλία της ιστορίας με φιλμ μυθοπλασίας: αναπτύσσοντας τον κινηματογραφικό γραμματισμό και την ιστορική γνώση»4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΚΕΔΥΣΙ, Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και Κολλεγίου Αθηνών «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός». 10-12 Μαΐου 2019.
 • Mavrommati M., “Enhancing historical film literacy: A practical framework and findings from an undergraduate classroom”, in International Journal of Reasearch on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC), Yearbook of the International Society of History Didactics (ISHD), v 40, VochenshauVerlang, Φραγκφούρτη 2019, 143-159.
 • Μαυροσκούφης Δ., «Ο κινηματογράφος ως ιστορική πηγή: Θεωρία, μεθοδολογία και πρακτική εφαρμογή», Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος 142 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2005), 95-107.
 • Μαυροσκούφης Δ., «Οι σιωπές στη τοπική ιστορία της Θεσσαλονίκης», στο:  Κ.Ι. Δαλακούρα – Β. Δεληγιάννη-Κουιμτζή – Χ. Τζήκας- Β. Α. Φούκας (επιμ.), Θέματα ιστορίας της ελληνικής εκπαίδευσης και φύλο (19 ος και 20 ος αιώνας). Προς τιμήν της ομότιμης καθηγήτριας Σιδηρούλας Ζιώγου-Καραστεργίου, Εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2017, σ. 53-61.
 • Μαυροσκούφης  Δ., «Η αξιοποίηση της γνωστικής ασυμφωνίας/σύγκρουσης και του προγραμματισμένου μαθησιακού αδιεξόδου ως εργαλείων για την κριτική διδασκαλία», στο Κ. Γ. Μπίκος – Ε. Ευ. Ταρατόρη (επιμ.), Μελετήματα και Ερωτήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτρη Χρ. Χατζηδήμου, Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2015, σ. 381-400.
 • Melvin K., «Oral History in Schools – an ongoing discussion», Oral History Vol. 47, No 2, Worlds Collide, Autumn 2019, σ. 117-120.
 • Μπεργκαλά Α., Υπόθεση Σινεμά. Μια σύντομη πραγματεία για την κινηματογραφική εκπαίδευση στα σχολεία και όχι μόνο, (μτφ. Ζ. Α. Αθανασοπούλου),  Έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, Αθήνα 2022.
 • Moniot Η., Η διδακτική της Ιστορίας, (μτφ. Έ. Κάννερ), Μεταίχμιο, Αθήνα 2011.
 • Μπούσχοτεν Ρ. Β. – Δαλκαβούκης Β.– Καλλιμοπούλου Ε., Προφορική ιστορία και αντι-αρχεία. Φωνές, εικόνες και τόποι, Ένωση Προφορικής Ιστορίας, 2020 
 • Ρεπούση Μ. – Ανδρεάδου, Χ., (επιμ.), Προφορικές Ιστορίες. Ένας οδηγός προφορικής ιστορίας για την Εκπαίδευση και την Κοινότητα. Χανιά: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων – Διεύθυνση Πολιτισμού και Παιδείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2010
 • Ρεπούση Μ., «Οι έννοιες της ιστορίες. Από την ιστορική γνώση στην ιστορική κατανόηση», Μνήμων 22 (2000)
 • Ρεπούση Μ., Μαθήματα ιστορίας. Από την ιστορία στην ιστορική εκπαίδευση, Καστανιώτης, Αθήνα 2004.
 • Radstone S., «Cinema and Memory», στο: S. Radstone  – B. Schwarz  (eds.), Memory. Histories, Theories, Debates, Fordham University Press, New York 2010
 • Roberts Ph., «From historical literacy to a pedagogy of history». A discussion paper. University of Canberra, 2010, 
 • Roschelle J., «Learning in Interactive Environments: Prior Knowledge and New Experience», Institute for Inquiry, 2007
 • Rosenstone R. A., «The Historical Film as Real History», Film Historia, 5/1 (1995), σ. 5-23.
 • Rosenstone R., H Ιστορία στον Κινηματογράφο. Ο Κινηματογράφος στην Ιστορία. (μτφ. Μ. Αθανασιάδης-Ντόνας), Μωβ Σκίουρος, Αθήνα 2023.
 • Rosenstone R., Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of History, Harvard University Press 1995, 22 
 • Fletcher I.Ch. , «Film and History», Radical History Review 83, Spring 2002, σ. 173-174 
 • Σακκά Β., «Προσεγγίζοντας κριτικά το παρελθόν»: σε αναζήτηση του οπτικού, μιντιακού και ιστορικού εναλφαβητισμού. Σκέψεις πάνω στα αποτελέσματα του διαγωνισμού παραγωγής ιστορικού ντοκιμαντέρ από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», στο: στο Α. Ανδρέου – Σπ. Κακουριώτης –Γ.  Κόκκινος κ.ά. (επιμ.), Η Δημόσια Ιστορία στην Ελλάδα. Χρήσεις και καταχρήσεις της Ιστορίας, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2015
 • Σακκά Β., «H Ιστορία στην εποχή του οπτικού πολιτισμού. Κινηματογράφος και Διδασκαλία της Ιστορίας», στη Νέα Παιδεία, τ. 122, 2008, σ. 127-149
 • Σακκά, B., «Προφορική Ιστορία και Σχολείο. Η Ιστορία ως Βιωμένη Εμπειρία», Τεκμήριον 4, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχειονομίας / Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 2004, σ. 63-88.
 • Sakka V., “Cracking the Canon, Escaping Curriculum” («Να σπάσουμε τον κανόνα. Πόσα μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευτικός;»), Public History Weekly 9, 4, (2021) DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2021-18409
 • Sconce J., Haunted Media: Electronic Presence from Telegraphy to Television, Duke University Press, Βόρεια Καρολίνα 2000.
 • Seixas P., “A History, Memory Matrix for History Education”, in Public History Weekly 4 (2016) 6, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2016-5370 
 • Seixas P. – Morton T., The big six historical thinking concepts, Nelson Education, Toronto 2013.
 • Seixas P., “History Educators in a New Era”, in Public History Weekly. 
 • Shemilt D., “Assessment of Learning in History Education: Past, Present, and Possible Futures”, στο: Metzger S.A., Harris L. M. (eds.), The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning, Wiley Blackwell, New York 2018, σ. 449-472.
 • Silverblatt A. – Ανδριοπούλου Ει., Παιδεία στα Μέσα Επικοινωνίας. Σημεία Κλειδιά για την Ερμηνεία των Μηνυμάτων των Μέσων, εκδ. Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης-Πυξίδα της Πόλης, Χανιά-Θεσσαλονίκη 2017
 • Snelson Η., “Learning outside the classroom”, στο I. Davies (επιμ.), Debates in History Teaching, Routledge, New York 2017, pp. 236-247.
 • Σολδάτος Γ., Ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Ντοκουμέντα 1970-2000, Αιγόκερως, Αθήνα 2004.
 • Σπύρου  Δ., Τα παιδιά στις ταινίες του Φρανσουά Τριφό, εκδ. Νεανικό Πλάνο, Αθήνα 2004.
 • Σπύρου Δ., «Σχολείο και Κινηματογράφος», στο «Πιάσε με, αν μπορείς…» Η παιδική ηλικία και οι αναπαραστάσεις της στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, εισαγωγή – επιμέλεια Β. Θεοδώρου – Μ. Μουμουλίδου – Α. Οικονομίδου, εκδ. Αιγόκερως, Αθήνα 2006. 
 • Stanley T.J., “Witnessing exclusion. Oral Histories, Historical Provenance and Antiracism Education”, in Kr. R. Llewellyn – N. Ng-A-Fook (eds.), Oral History and Education, Possibilities and Limitations for Redress and Reconciliation, Palgrave, New York 2020, σ. 32-49
 • Sternfeld J., Pedagogical Principles of Digital Historiography, in B.D.Hirsch (ed.),  Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics, Open Book Publishers, Cambridge UK  2012, σ. 265-90.
 • Στεφανή Ε., Ντοκιμαντέρ. Το παιχνίδι της παρατήρησης, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2016
 • Stradling R., Πολυπρισματική θεώρηση στη διδασκαλία της Ιστορίας. Οδηγός για καθηγητές, Έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης, 2003, https://rm.coe.int/1680494155   
 • Stouraitis E., “Deconstructing Historical Culture of Massively Multiplayer Online Games: a participatory interactive past”, Journal of Research on History Didactics, History Education, and History Culture. Yearbook of the International Society for History Didactics (JHEC), 2018, 39, σ. 31-52
 • Svinicki M., «What They Don’t Know Can Hurt Them: The Role of Prior Knowledge in Learning», University of Texas. Essays on Teaching Excellence, 5/4 (1993-94), 
 • Thompson P. , Φωνές από το Παρελθόν. Προφορική Ιστορία, (μτφ. Ρ. Β. Μπούσχοτεν – Ν. Ποταμιάνος), Πλέθρον, Αθήνα 2002
 • Traverso E., Η ιστορία ως πεδίο μάχης. Ερμηνεύοντας τις βιαιότητες του 20ού αιώνα, (μτφρ. Ν. Κούρκουλος), Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2016.
 • Τσιβάς Α., «Παιδαγωγικές στρατηγικές αξιοποίησης των ΤΠΕ στο χώρο της ιστορικής εκπαίδευσης. Θεωρητικές παραδοχές και ερευνητικές προσεγγίσεις», στο: Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος 2010, σ. 461-468.
 • Van Sledright B., “Assessing for Learning in the History Classroom”, in Ercikan K., Seixas P. (επιμ.), New Directions in Assessing Historical Thinking, Routledge Taylor & Francis Group, New York, London 2015.
 • Vitali V. – Willemen P., “Introduction”, στο: V. Vitali – P. Willemen (eds), Theorising National Cinema, Palgrave Macmillan, London 2008
 • Watson W.R. – Mong C.J. – Harris C.A., “A case study of the in-class use of a video game for teaching high school history”, Computers & Education, 56 (2011), σ. 466-474
 • Williams A., “Introduction”, in A. Williams (ed.), Film and Nationalism, Rutgers University Press, New Brunswick – New Jersey – London 2002.
 • Wineburg Sam. Why Learn History (When it’s Already on Your Phone)?  The University of Chicago Press, London/Chicago 2018
 • Zarmati L., Future of Education and Skills 2030: Curriculum analysis. Learning progression in history, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – Directorate for Education and Skills. EducationPolicyCommittee, 2019
 • Φλάισερ Χ. (2012), Οι Πόλεμοι της Μνήμης. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στη Δημόσια Ιστορία, Νεφέλη, Αθήνα.
 • Χαμηλάκης Γ., Το έθνος και τα ερείπιά του, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2012.