Υπεύθυνος εργαστηρίου: Γιώργος Διδυμιώτης, σκηνοθέτης-μοντέρ

Ημερομηνίες διεξαγωγής εργαστηρίου: 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2023

Σχολική μονάδα: Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Κυθήρων

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μαρία Αγρανιώτη

Διευθύντρια σχολείου: Χρυσάνθη Κοσμά